Tidsplan

                                                                           

                                                        klocka.jpg

En mycket viktig del i ett projekt är att göra en tidsplan. Fundera först på vilka de olika moment är som ingår i projektet. Det kan t ex vara materialanskaffning, genomläsning av litteratur, insamling av data - t ex intervjuer och mindre enkäter - , kontakt med resurspersoner, studiebesök m m.

Tänk sedan igenom vad de olika momenten kräver i tid och för in på ARBETS- OCH TIDSPLANEN när de ska göras och vem som ansvarar. Ni kommer med största sannolikhet att få göra några ändringar under arbetets gång, men det är viktigt att ni har en väl genomtänkt tidsplan från början.      

 

1. Gantt-schema

Aktivitet    Ansvarig         Vecka

gantt-schema.jpg

(Tryck på bilden = Länk)

Länk till enkelt Gantt-schema här

Gantt-schema i powerpoint

Gantt i Excel från YouTube

Learn how to create a basic Gantt Chart in Microsoft Excel 2010. In simple steps you can create a professional looking chart using basic project scheduling data.

VARIANT: Making a Gantt chart in Excel. Se här

2. GANTT PROJECT

gantproject-for-free.jpg

Hämta gratis programvara här 

Intressant sida, där material om Gantt-schema har hämtats. Läs här.

Eller så börjar du läsningen på denna sida (om olika projektverktyg).

 

3. Projify - Kan det vara något?

Enligt uppgift på deras hemsida, så finns det en variant som inte kostnar något. Kan vara värt att undersöka närmare..

calender.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.